06/10/13

Paso de mercadurias desde Israel á Franxa de Gaza (setembro)

Non esquezamos que desde o golpe militar en Exipto contra os islamitas dos Irmáns Musulmáns, este país ten os seus pasos fronteirizos coa Franxa de Gaza pechados. Quen fala agora do bloqueo?