16/03/10

Acuse de recibo do Defensor del Pueblo e do Valedor do PoboAcuse de recibo do Defensor del Pueblo, Sr.Enrique Múgica Herzog e do Valedor do Pobo, Sr.Benigno López González, en relación coa demanda de esclarecemento e petición de responsabilidades presentada pola Asociación Galega de Amizade con Israel-AGAI en relación ao envio de centos de postais de contido antisemita e supostamente asinadas por cativos de 5, 6 e 7 anos á Embaixada de Israel en Madrid.