15/03/18

"Judios y conversos de Monforte de Lemos" por Felipe Aira"Judios y conversos de Monforte de Lemos" ten unha parte que lle chamamos historiada, que e a parte amena, pero, como consecuencia de ser un libro de historia rigoroso, documentado e con moitas fontes; ten unha parte na que vai o apéndice documental, con todo os documentos transcritos; logo aos pés de páxina, as fontes e bibliografía... en total 158 follas. Non quixen encher por encher. e facer e meter palla para que fose máis voluminoso e dicir en cinco páxinas o que se pode decir nun parágrafo de cinco liñas.Investigacións en varios arquivos:

Arquivo Histórico Nacional "Sección Clero" Inquisición de Santiago de Compostela.
Arquivo Real Chancellería de Valladolid, Sala de Hijosdalgo. Padrós da vila de Monforte de Lemos.
Arquivos Parroquiais de Santa María de A Régoa e San Vicente do Pino, as dúas que existían en Monforte na época tratada.
Arquivo Diocesano de Lugo
Arquivo Municipal de Monforte de Lemos......
Coleccións particulares varias. Especialmente, a da familia López Baamonde, onde atopei o libro rexistro de escrituras de fray Mancio de Torres, realizado no ano 1613, rexistrando todas e cada unha das escrituras que tiña daquela o arquivo. Foi a fonte onde máis datos atopéi de xudeos antes da expulsión.
En total perto de 90 obras

Felipe Aira