27/03/17

Vigo. Xantar-Coloquio co embaixador de Israel en España


Xantar-coloquio co embaixador de Israel en España, Daniel Kutner
Luns, 3 de abril
Circulo de Empresarios de Galicia en Vigo

"Israel - a nación startup: innovación, emprendimiento e cooperación privada-estatal"

Na súa obra "The Innocents Abroad", de 1867, froito das súas viaxes pola rexión que hoxe é Israel, Mark Twain describio así o que por aquelas terras e lugares puido ver: "Non hai nin unha aldea solitaria a través de toda a extensión do val de Jezreel, na Galilea; nin por trinta millas en calquera dirección. Un pode percorrer horas a rexión sen ver unha soa alma viva. Para experimentar o tipo de soidade que causa tristeza, vide a Galilea... Nazareth é total abandono, Jericó xace en abatida ruína, Belén e Bethania, na súa pobreza e ruína... desposuídas de toda criatura. Unha rexión abatida cuxo chan pode ser quizais rico, pero completamente desposuído de todo. 

Unha expansión silenciosa, lúgubre, unha desolación abismal. Nunca veremos un ser humano en todo o percorrido, dificilmente vese unha árbore ou un arbusto nalgún lado. Incluso a oliveira e o cactus, aqueles amigos do chan árido e indigno, desertaron destas terras... Israel xace en silicio e cinzas... abatida e desamorada.?  Desde aquela paraxe fantasmal, abatido e afundido na pobreza, retratado por Mark Twain, Israel hoxe ofrécenos un país pleno de vitalidade, vangarda, recio e forte. Un país que con enorme tesón, sacrificio e intelixencia puido situarse en todas as cabezas dos rankings de innovación, de investigación e de desenvolvemento. Unha verdadeira Nación StartUp onde a inventiva e o emprendimiento teñen o clima perfecto para poder desenvolverse e ofrecer ao mundo un pequeno-gran país no que de poder volver visitalo e camiñalo de norte a sur, Mark Twain sen dúbida non recoñecería.

A asistencia é reservada exclusivamente para socios do Club de Empresarios