19/10/16

Aberración. Por Pilar Rahola

 
Por Pilar Rahola
 
Pregunta do alcalde de Xerusalén: ?UNESCO votaría rexeitar a conexión cristiá co Vaticano?

"A UNESCO converteuse nun teatro do absurdo". Con esta contundente declaración, o primeiro ministro israelí Bibi Netanyahu amosou a súa indignación por unha das decisións máis aberrantes tomada por este organismo dependente da ONU, en toda a súa historia.

O relato da aberración é o seguinte: o consello executivo da UNESCO, composto por 58 países, aprobou unha resolución que nega calquera vencello do xudaísmo co Monte do Templo, e relaciónao exclusivamente co Islam. Só seis países votaron en contra, 24 a favor e 26 abstivéronse, entre eles España, que se cubriu de gloria. Deste xeito, pois, tan "democrática", o organismo que debe velar polo patrimonio cultural da humanidade, acaba de zamparse miles de anos de historia e, polo camiño, desprezou o lugar máis sacro do xudaísmo. Dito novamente por Netanyahu, "é como dicir que China non ten relación coa Gran Muralla ou que Exipto non a ten coas Pirámides" e Nir Barkat, alcalde de Xerusalén, remata con gran enfado, "votaría a UNESCO rexeitar a conexión cristiá co Vaticano?".

A partir de aquí, o escándalo obriga a algunhas conclusións que non son alentadoras. A primeira, que a UNESCO sucumbiu á presión política de maneira tan basta, que xa non agocha a súa parcialidad. Esta resolución é unha barbaridade cultural, un atropelo relixioso e un acto de antisemitismo elevado ao cadrado, especialmente abominable porque faise co selo de Nacións Unidas. A pesar de que escribín moitas veces que a ONU é un organismo errado, repleto de ditaduras atroces que dominan a súa asemblea xeral, e cunha cantidade tan inxente de resolucións inaceptables, que o afastan definitivamente dos seus ideais orixinarios, nunca imaxinaría que se usase a UNESCO para consolidar o desastre. Xa non se trata só de xogar reiteradamente a favor dos países árabes, no seu conflito eterno con Israel. Agora usan ao organismo que teoricamente ten o mandato de protexer o patrimonio universal, para aniquilar a memoria xudía. Non é que os xudeus non teñan dereito a un estado propio, que os protexa xuridicamente. É que agora non teñen dereito nin ao seu pasado. Horrible.

Como poderemos crer na UNESCO a partir de agora? Onde situaremos a súa credibilidade, se son quen de desvencellar o lugar máis sacro do xudaísmo, alí onde se sitúa a pedra do sacrificio de Isaac, e onde o rei David construíu un santuario para albergar a Arca da Alianza, do seu propio pobo? Resulta realmente desalentador comprobar como, os organismos que naceron para unir ao mundo, defender a liberdade e protexer o seu patrimonio, convertéronse en patéticos monicreques que bailan ao son de ditaduras tan sobrecargadas de diñeiro como faltas de toda vergoña. E así quedan, como desfeitos do que un día foron.