17/07/14

Gaza ou caza: xa tardaban en falar
Por Manuel S.Pérez Millos

Xa temos, de novo, lea entre palestinos e israelíes; xa hai, outra vez, mobilizacións e, mesmo, unha chea de manifestacións contra dos xenocidas sionistas; xa se escoitan, coma sempre, os ouveos pseudo-progresistas e, xa que logo, o coñecido aderezo das novas nesgadas nas canles informativas. Até o momento non hai, segundo dixera o Sabio, “ningunha cousa nova baixo do sol”.

Con todo, o público debería saber certas cousas de interese e que inflúen substancialmente nos feitos que se debaten, detalles que, coma sempre, son calados polos “progres” e esvaecidos polos informadores. A primeira cousa é que o incremento da tensión obedece a que tres rapaces adolescentes foron secuestrados e asasinados por terroristas palestinos. Non cabe confundir accións militares contra das forzas armadas do inimigo con actos repulsivos de terror.

A segunda cousa é que Israel da resposta cos seus bombardeos a os moitos bombardeos que sofre contra dos seus cidadáns e contra do seu territorio. E, curiosamente, os informadores expoñen, primeiramente, que Israel bota bombas; despois, e as veces, mentan que antes Hamás mandou foguetes, pero sendo esta aportación informativa algo tan subxacente que semella irrelevante. Seica o importante é que se saiba que Israel ataca, o que merece ser destacada é a ferocidade sionista.

Unha outra cousa notable que se cala canto se pode, é que Israel buscou e prendeu aos desalmados que, en vinganza, asasinaron a un mozo palestino. Que a policía palestina estivera a facer algo por atopar aos criminais que se atopan entre os seus, é cousa coma a do xeneral aquel: nin está, nin se lle espera.

Unha cuarta cousa esquécese a cotío: as vítimas civís entre os palestinos non son froito de que Israel ataque obxectivos non militares en Gaza, senón que débense a que os valentes heroes dos milicianos de Hamás, agóchanse detrás dos máis febles, e dicir, de nenos, mulleres, vellos e cidadáns non militarizados; deles e das súas casas, escolas ou hospitais.

Nembargantes, si é certo algo: o antisemitismo hispano e a israelofobia impresentable (por inconsistente, por interesada e por torticeira), xa ten desculpa, de novo, para os seus arroutados vociferios. E os desinformados e os pasotas, xa teñen argumentos para a súa teima sen fundamento. Pero o importante é falar; saber do que se fala… é secundario.