16/12/13

En resposta ao Sr.Lino Braxe

Carta asinada polo coordinador local de AGAI na Coruña, Mario Zareceansky en resposta ao artigo publicado no xornal La Opinión polo escritor Lino Braxe no que o autor aproveita o desafortunado incidente puntual dun funcionario da Magen David Edom (Cruz Vermella en Israel), para unirse de xeito máis que rebuscado e forzado á campaña internacional de ataque e deslexitimación contra o Estado de Israel. Indicar que o regulamento, sen dúbida xa obsoleto, responde a un momento moi puntual, o da Operación Moisés (ano 1984), onde milleiros de xudeus etíopes procedentes da zona do planeta máis sacudida pola SIDA foron trasladados a Israel nun espectacular operativo aereo. Persoas estas que tiveron todos os plenos dereitos de cidadanís desde o momento da súa chegada. Pero non esquezamos que eran estes anos nos que a terrible enfermidade golpeaba duramente sen estar claramente determinadas aínda daquela nin as causas e nin as vías de trasmisión. Non se trata en absoluto de xustificar un protocolo e regulamento que xa debería ter sido derogado, pero acusar a Israel, estado onde a protagonista non esquezamos é deputada e vicepresidenta da Knesset (Parlamento) de racista é un disparate só entendible desde a desinformación ou a mala fe. Lembrar por último que todas as forzas políticas israelies desde a esquerda a dereita condenaron da forma máis clara e contundente o incidente desde o primeiro intre. 
***
Sr Director de LA OPINIÓN de A CORUÑA

La nota del Sr Lino Braxe (16-12-13) "A INDIA E OS ESCRAVOS, ISRAEL E OS ETIÓPES", no solo es mal intencionada en cuanto a comparar India con Israel y la situación de los esclavos con la de los ciudadanos israelíes de origen etiópe, sino que también se delata por si sola.
En efecto, no solo que los etíopes en Israel han progresado desde una situación de miseria y marginalidad de la que venían de su país natal, hasta alcanzar en solo una generación lugares destacados y de trascendencia (como el mismo caso de la diputada citada en la nota por Lino Braxe o de otros ciudadanos de ese origen como se puede constatar buscando por internet), sino que hoy son personas con condiciones de vida y cultura equiparables a cualquier otro ciudadano israelí.
Por ello, citar un caso de lamentable racismo ocurrido en Israel (casos como ocurren en París o en Madrid) por parte de la minoría ultraortodoxa del país, no puede hacernos confundir -como lo hace deliberadamente- con Israel o los Israelíes. 
La diputada tiene en su defensa los órganos judiciales de Israel, lo que no tenía ni en Etiopía ni tampoco lo tenían los esclavos de la India. Para ello vive, trabaja y lucha por un país democrático (el único de medio oriente).
Entonces, ¿Que intención mueve al Sr. Lino Braxe en confundir deliberadamente en su artículo a la minoría ultraortodoxa con Israel ? ¿Es lo mismo Le Pen -o su partido- que Francia? 
Mario Zareceansky
A Coruña