23/04/09

Declaración do Portavoz das IDF (22.04.09)


DECLARACIÓNS DO PORTAVOZ DAS FORZAS ARMADAS ISRAELÍES
Autorizada a súa publicación o 22/04/2009 ás 15:00

Conclusións da Investigación de Reclamacións e Incidencias durante a Operación Chumbo Fundido


O Xefe do Estado Maior das IDF, o Tenente Xeneral Gabi Ashkenazi, aproba e autoriza a difusión pública das conclusións obtidas polos cinco equipos de investigación asignados para desentrañar os feitos derivados da conduta dos soldados das IDF durante a Operación Chumbo Fundido. Os equipos, encabezados por un funcionario co rango de Coronel, estaban compostos por oficiais que non formaron parte directamente da cadea de mando durante a operación en cuestión, e foron nomeados polo Tenente Xeneral Ashkenazi para investigar a fondo certo número de incidencias de dominio público (debido a informacións difundidas por organizacións internacionais e medios de comunicación israelís e internacionais, entre outras fontes). Os cinco equipos de investigación abordaron as cinco seguintes cuestións:

1. Reclamacións relativas a incidentes nos que instalacións internacionais e da ONU foron bombardeadas ou danadas durante a Operación Chumbo Fundido. A investigación foi dirixida polo Coronel Itzik Turgeman.

2. Incidentes nos que se abriu fogo contra instalacións, edificios, vehículos ou persoal médicos. A investigación foi dirixida polo Coronel Erez Katz.

3. Reclamacións en relación con incidentes nos que civís inocentes resultaron danados. A investigación foi dirixida polo Coronel Tamir Yedai.

4. O uso de armas que conteñen fósforo. A investigación foi dirixida polo Coronel Shai Alkalai.

5. Danos a infraestruturas e destrución de edificios polas forzas de terra. A investigación foi dirixida polo Coronel Adam Zusman.
A Unidade do portavoz das IDF fixo fincapé en que as investigacións destes expertos non supoñen de ningún xeito un substituto da investigación que a central operativa das IDF está a realizar sobre toda a operación, investigación que continúa desenvolvéndose en varias frontes e que concluirá en xuño. Outros asuntos inclúen un proceso de investigación ou verificación dentro das IDF a varios niveis. A decisión do Xefe do Estado Maior de nomear aos cinco equipos investigadores, derívase do deber profesional, moral e legal das IDF de aclarar unha serie de reclamacións que se produciron en relación coa conduta das tropas. O proceso de exame inclúe unha serie de operacións de investigación, que constitúen o protocolo de actuación aceptado polas IDF e outros exércitos occidentais.
Estas levaron a cabo por tres expertos investigadores co rango de coronel, que non tiveron participación directa nos incidentes en cuestión. De conformidade co protocolo aceptado polo IDF para as investigacións profesionais, os investigadores traballaron de maneira independente e facilitóuselles o acceso a todos os materiais considerados pertinentes para o caso. Tamén se lles dotou de liberdade para interrogar a calquera persoa relevante para o caso. Facilitáronselles as denuncias recibidas nas IDF e noutros organismos israelís, procederon a entrevistarse con numerosos soldados e oficiais, e provéuselles de todos o documentos pertinentes e outros materiais. Cabe sinalar que a cada soldado cuxo testemuño foi requirido solicitóuselle a cooperación coa investigación, e os investigadores recibiron unha colaboración plena en todos os casos. As investigacións demostraron que ao longo dos combates en Gaza, as IDF actuaron de acordo ao establecido nas leis internacionais.
As IDF mantiveron un alto nivel de moralidade e profesionalidade mentres se enfrontaban a un inimigo cuxo obxectivo terrorista era a poboación civil israelí, e que se servía para os seus propósitos da poboación civil da Franxa de Gaza, usándoos como escudos humanos. A pesar de tales circunstancias, a investigación revelou moi poucos incidentes nos que se producise un erro humano ou de cálculo durante o combate. Estes lamentables accidentes resultaron inevitables e prodúcense en toda situación de combate, sobre todo naquelas como esta, na que Hamas obrigou ás IDF a combater no medio da poboación civil. O goberno de Israel ordenou ás IDF embarcarse na Operación Chumbo Fundido como parte do seu deber de protexer aos cidadáns tras oito anos de fogo de foguetes sobre as comunidades israelís no sur de Israel. Este fogo foi particularmente intenso durante os tres anos transcorridos a partir do "repregamento", cando Israel se retirou de Gaza, e durante os dous meses previos á operación, nos que 160 foguetes e morteiros foron disparados contra Israel. Durante estes anos, centos de miles de nenos, mulleres e homes israelís foron aterrorizados por unha infinidade de ataques levados a cabo por Hamas e outras organizacións terroristas que operan na franxa de Gaza. Miles de foguetes e morteiros caeron sobre escolas, gardarías e barrios residenciais.
Non quedou outra saída que a de actuar contra estes continuos actos de terrorismo, que se cobraron moitos mortos e feridos, en corpo e alma, e que perturbaban todo intento de levar unha vida normal nas cidades e comunidades do sur de Israel. Os combates de Gaza desenvolvéronse nun campo de batalla moi complexo, contra un inimigo que elixiu, conscientemente e como parte da súa doutrina, actuar no medio da poboación civil. Os inimigos minaron as súas casas con explosivos, abriron fogo desde escolas ás que acudían os seus propios fillos, e usaron á súa propia xente como escudos humanos, abusando da maneira máis cínica do compromiso ético e legal das IDF de evitar infrinxir dano á poboación civil. Co fin de garantir o cumprimento dos compromisos das IDF no que respecta ao dereito Internacional, as IDF realizaron un esforzo inxente e gastado unha enorme cantidade de recursos para advertir aos civís da franxa de Gaza e previlos do perigo. As IDF lanzaron máis de 2.250.000 folletos durante a contenda, utilizaron a radio palestina, advertiron persoalmente, vía telefónica, a máis de 165.000 residentes en Gaza, e levaron a cabo un procedemento especial de disparos de advertencia (Un golpe no tellado), co fin de asegurar que os civís palestinos puidesen evitar sufrir danos.
De igual modo, as IDF fixeron uso de munición de precisión sempre que foi posible, para minimizar o dano aos civís. Ademais de todo iso, durante a operación, as IDF autorizaron a entrada en Gaza de convois humanitarios impondo un receso humanitario de varias horas ao día. As IDF réxense por valores morais e operan de acordo ás leis internacionais de guerra, adestran aos seus soldados para actuar conforme aos valores e normas que comprometen ás IDF, e realizan inmensos esforzos para combater o terrorismo adoptando todas as medidas posibles para evitar danar a civís inocentes. Como outros exércitos obrigados a combater a un inimigo terrorista que se oculta e opera escudándose tras civís inocentes, as IDF teñen que enfrontarse a complexos dilemas morais, provocados polo ilexítimo proceder de Hamas. Esta forma de proceder transformou as áreas urbanas de Gaza nun campo de batalla, facendo uso premeditado de civís inocentes, edificios civís e instalacións de uso humanitario ou similares (tales como hospitais, institucións educativas ou relixiosas ou instalacións asociadas á ONU ou outros organismos internacionais). As investigacións mostran claramente que as IDF actuaron de acordo co dereito internacional.
As IDF tiveron sempre presente o seu compromiso coa legalidade, á hora de planear a operación, durante os adestramentos da tropa previos á ofensiva, e no ditado de ordes durante a operación. En certos casos, as IDF limitaron as súas accións máis aínda do que establece o dereito internacional, actuando con moderación, sempre co fin de evitar causar danos a civís. As IDF lograron as metas e obxectivos fixados, asestando un duro golpe ás organizacións do terror dirixidas por Hamas, convertendo nos seus obxectivos a terroristas, infraestruturas militares e fábricas de armas. A complexa operación requiriu da acción conxunta das forzas de terra, mar e aire, xunto con diferentes servizos de intelixencia, e incluíndo aos reservistas e ás forzas regulares. Previamente á operación, levou a cabo unha coidadosa planificación e puxéronse a punto todos os preparativos, para asegurar que as unidades e os centros de mando estivesen capacitados e listos para afrontar calquera reto.
O proceso de investigación foi longo debido á magnitude dos combates, a complexidade e minuciosidade do traballo dos investigadores, o tempo requirido para solicitar información das distintas unidades implicadas na operación, e as exhaustivas interconexións e comprobacións. Con respecto algunhas das investigacións aquí referidas, existen detalles que aínda están a ser investigados. De conformidade co establecido, un resumo de cada unha das investigacións será presentado ao Fical Militar Xeneral, quen ten potestade para ordenar que leven a cabo controles adicionais, ou se existe base para a apertura doutro tipo de investigación. As súas decisións son totalmente independentes e tan só ten que render contas ante a lei. Debido á súa importancia, as conclusións das investigacións e a opinión do Fical militar, presentaranse para a súa revisión ante a Fiscalía Xeral.

(Off The Record) información atribuíble a fontes militares

Durante as tres primeiras investigacións (concernentes a danos producidos a equipos médicos, danos causados a civís inocentes e danos causados en infraestruturas da ONU e doutras organizacións internacionais) examináronse listaxes de acontecementos reais sobre a base das alegacións ás IDF e as reclamacións presentadas polos medios de comunicación durante a operación. Durante o proceso do seu traballo, os investigadores descubriron novos incidentes incluídos no seu campo de investigación, que tamén foron analizados. Durante as investigacións examináronse de maneira sistemática as ordes dadas, as medidas adoptadas e todo aquilo no que se poida mellorar co fin de optimizar a protección dos civís, os equipos médicos e os hospitais e as instalacións da ONU ou doutros organismos internacionais durante o combate. Ao longo das dúas ultimas investigacións (referidas á demolición de casas, danos a infraestruturas, e ao emprego de municións contendo fósforo) examináronse estes temas a nivel xeral durante todo o combate, facendo especial énfase ás ordes dadas, as medidas adoptadas e as leccións que poden ser aprendidas. Cabe sinalar que os resultados das investigacións poden ser utilizados para adoptar medidas disciplinarias ou de mando contra os soldados, ou para pór en marcha investigacións penais, como se fixo no pasado.
Grazas a Daniel Fernández Marco (ASEI) pola traducción do hebreo ao español.