17/08/07

Ten Vostede sangue xudea?


Ten Vostede sangue xudea?

Os apelidos que poden consultarse nas seguintes ligazóns foron publicados polo xornalista e escritor catalán Pere Bonnín no seu libro "Sangre judía. Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano" (Flor de Viento Ediciones. Barcelona, 1ª edición 1998). Estes apelidos están tirados das listaxes de penitenciados e condenados polo Santo Oficio, dos censos das xudarías e de outras diversas fontes que indican claramente que a persoa portadora do apelido é xudea ou xudeuconversa. Xa que logo, todos estes apelidos son suspeitos de ascendencia xudea, ainda que os seus titulares non teñan conciencia do mesmo.

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z