23/01/07

INFORMACIÓN DE NACIÓNS UNIDAS SOBRE O "DÍA DA SHOÁ":


Día Internacional de Conmemoración en Memoria das Vítimas do Holocausto
27 de Xaneiro

1º de novembro de 2005, baixo os términos da Resolución 60/7 referente á recordación do Holocausto, a Asemblea Xeral designou o 27 de Xaneiro Día Internacional de Conmemoración en Memoria das vítimas do Holocausto. Neste senso, a Asemblea insta aos Estados Membros a que elaboren programas educativos que inculquen ás xeracións futuras as ensinanzas do Holocausto co fin de axudar a previr actos de xenocidio no futuro. Igualmente rexeita toda negación, xa sexa parcial ou total do Holocausto coma feito histórico.
Máis información nas seguintes ligazóns:
Discuro do Secretario Xeral das NN.UU ao respeto:
http://www.un.org/spanish/ga/28special/SGstatement.html
Folleto informativo de NN.UU:
http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/FSdic05.htm
Mensaxe da Secretaría Xeral:
http://www.un.org/spanish/holocaustremembrance/sg.html
"Lembremos hoxe e por sempre":
http://www.un.org/spanish/holocaustremembrance/