15/02/15

Declaración Institucional do Parlamento de Galicia: Día Internacional do Holocausto