12/04/11

Informe sobre o antisemitismo en España


O documento titulado "Informe sobre o Antisemitismo en España en 2010" foi elaborado conxuntamente polo Observatorio para a Loita contra o Antisemitismo en España, un organismo da Federación de Comunidades Xudías de España (FCJE), e a organización non gobernamental Movemento contra a Intolerancia. O informe fíxose público nunha conferencia de prensa en Madrid o pasado 30 de marzo. O informe, afirma que se produciron ao redor de 400 incidentes antisemitas en España durante o ano 2010, rexistra os ataques antisemitas contra persoas e propiedades, o antisemitismo nos medios de comunicación españois e en Internet, os esforzos para trivializar o Holocausto xudeu, a difusión da literatura antisemita, así como o antisemitismo nas institucións públicas. O informe tamén proporciona datos derivados de enquisas de opinión. Por exemplo, segundo unha enquisa encargada polo Ministerio español de Asuntos Exteriores, o 58,4% dos españois cren que "os xudeus son moi poderosos porque controlan toda a economía e os medios de comunicación". Esta cifra elévase até o 62,2% entre os estudantes universitarios e a un 70,5% entre os que están "interesados pola política". Máis do 60% dos estudantes universitarios españois din que "non queren compañeiros xudeus na súa aula". "Estes números son tan sorprendentes como preocupantes: o antisemitismo parece incrementarse entre as persoas supostamente máis educadas e informadas", asegura o informe. En datos das enquisas, máis dun terzo (34,6%) dos españois teñen unha opinión desfavorábel ou totalmente desfavorábel dos xudeus. Pero do mesmo xeito que noutros países europeos, o antisemitismo é máis frecuente na esquerda política que na dereita. Por exemplo, o 34% dos que se situan na extrema dereita afirman ser hostís aos xudeus, mentres que o 37,7% dos que din ser de centro-esquerda son hostís aos xudeus. E a simpatía cara aos xudeus da xente de extrema dereita (4,9 nunha escala de 1-10) está por encima da media da poboación no seu conxunto (4,6). Entre os que recoñecen a súa "antipatía polo pobo xudeu", só o 17% di que isto se debe ao "conflito no Oriente Medio". Case o 30% dos enquisados din que a súa antipatía cara aos xudeus ten que ver con "a súa relixión, os seus costumes e a súa forma de vida". Case o 20% dos españois din que non lles gustan os xudeus aínda que non saben por que. Os novos achados confirman outras investigacións anteriores. Por exemplo, segundo un estudo de setembro de 2008 publicado polo Pew Research Center de Washington DC, case a metade dos españois tiñan opinións negativas cara aos xudeus, unha estatística que sinala a España como un dos países máis antisemitas de Europa. Segundo Pew, o 46% dos españois tiñan opinións moi negativas dos xudeus, máis do dobre do 21% obtido no ano 2005. España é tamén o único país en Europa onde as opinións negativas cara aos xudeus (46%) superan os puntos de vista positivos, xa que só o 37% dos españois ten opinións favorábeis dos xudeus. En comparación, o 36% dos polacos teñen opinións negativas mentres que o 50% teñen opinións positivas, en Alemaña hai un 25% de opinións negativas fronte a un 64% de positivas, en Francia un 20% de negativas fronte a un 79% de positivas, e en Gran Bretaña o 9% de negativas fronte a un 73% de positivas (A modo de comparación, segundo o Pew, o 77% dos estadounidenses teñen opinións favorábeis cara aos xudeus, fronte a un 7% de desfavorables). Outro informe sobre o antisemitismo europeo publicado pola Anti-Defamation League radicada en Nova York, afirmaba que o 54% dos españois cren que os "xudeus teñen demasiado poder nos mercados internacionais". E o 51% dos españois cría que loa "xudeus eran máis leais a Israel que ao seu país". Os datos da enquisa sobre o antisemitismo español expoñen moitas preguntas, entre elas unha que parece que nunca se expuxeron: Cantos españois coñeceron algunha vez a un xudeu? Non moitos, polo menos iso parece. De feito, España ten unha das máis pequenas comunidades xudías de Europa, con ao redor de 40.000 membros para unha poboación española de 47 millóns, o que equivale a menos dun 0.08%. (...) Que explica o aumento do antisemitismo español desde o 2005, especialmente tendo en conta que a maioría dos españois só coñecen aos xudeus a través da televisión e os medias? Podes descargar o informe en PDF Antisemitismo en España de 2010