21/02/10

A economía israelí medra un 4,4


A economia israelita acelerou no 4º trimestre de 2009, medrando un 4,4%. Este valor foi impulsado polo medre da confianza da cidadanía que tivo como consecuencia un crecemento do consumo privado, que subiu un 4,4%, e polas exportacións, que tiveron un gran aumento do 33%. No mesmo período as importacións apenas subiron o 13,8%. Con estes resultados o Bureau Central de Estatística coloca o medre do PIB do ano pasado (2009) no 0,5% e estima que o deste ano en curso (2010) sexa de 3,5%. A economia de Israel sae asi rapidamente da curta recesión de 2009. Fonte: http://www.finance.gov.il/