14/10/09

A Profesora Gloria de Antonio no semanario israelí AURORA


O escritor e membro da Real Academia Galega, Xoán Bernárdez Vilar na presentación dunha das conferencias organizadas por AGAI coa profesora Gloria de Antonio Rubio.
***
Achegamos de seguido diversas e moi interesantes colaboracións da Profesora galega MªGloria de Antonio Rubio, quen é investigadora no Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” de Santiago de Compostela, centro este dependente do CSIC-Xunta de Galicia (Centro Superior de Investigacións Científicas). Colaboracións que aparecen publicadas no prestixioso semanario israelí AURORA www.aurora-israel.co.il tanto na súa edición en papel coma na versión dixital da que máis abaixo indicamos as súas ligazóns:
.
Aurora/Nº 2552 (5 ao 11 febreiro de 2009), pax 15/
publicado o 5 de febreiro de 2009.
.
Aurora/Nº 2564 ( 28 de abril ao 6 de maio de 2009), pax. 23
publicado o 30 de abril de 2009.
.
Aurora/Nº 2575, (16 ao 22 de xullo de 2009), pax. 11
publicado o 16 de xullo 2009.
.
Aurora/Nº 2578, (6 ao 12 de agosto de 2009), pax. 14
publicado o 6 de agosto de 2009.
.
Aurora/Nº 2585, (24 ao 30 de setembro de 2009), pax. 13
publicado o 24 de setembro de 2009