19/05/09

A II Guerra Mundial e a Memoria europeaCurso de Verán na UIMP
"A II Guerra Mundial e a Memoria europea"
Que baixo a dirección de Xosé Manoel Núñez Seixas terá lugar na Coruña entre o 27 e o 30 de Xullo.
Dr. Xosé Manoel Núñez Seixas
Departamento de Historia Contemporánea
Universidade de Santiago de Compostela
Praza da Universidade, 1
E-15782 Santiago de Compostela
Tf. + 34. 981. 563100, ext. 12681 /+ 34.647.344155