18/09/08

Que opinan os españois sobre os xudeus?

Opinión sobre os xudeus
Incremento da visión negativa dos xudeus en Europa

Enquisa feita pública polo Pew Global Racism Report 2008.