05/02/08

Comunicado de ARCCI (Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel


És un escàndol que s'hagi vetat una declaració institucional amb motiu del dia de l'Holocaust, fent el joc als antisemites de sempre, els antisemites d'ara. L'antisemitisme és un terme modern encunyat a la segona meitat segle XIX, a Europa, que designa l’odi al jueu existent des de l’antigor (antijudaisme), en consolidar-se el poble jueu com a entitat nacional i religiosa i entrar en contacte amb d’altres cultures que es consideraven superiors. Un dels components fonamentals de l’antijudaisme és la judeofòbia religiosa, component que resta, avui, minoritari en evolucionar cap a la judeofòbia biològica (antisemitisme). L’Holocaust (Xoà), ho demostra l'actuació del BNG, no ha estat superat, ni analitzat, ni assumit.
El món després de l’Holocaust no hauria de deixar espais per a vergonyoses actuacions com l'esmentada. Una persecució majoritàriament soferta pels jueus després de l’ascensió del nazisme al poder a Alemanya i l’extermini dels jueus d’Europa entre els anys 1941 i 1945, no es pot de cap manera, banalitzar i menystenir. La Xoà representà la culminació tràgica del mil·lenari procés d’antijudaisme i antisemitisme europeus, i refermà la convicció de la necessitat d’un estat nacional jueu independent a la Terra d’Israel. Cal estudiar el fet històric, dins l’Europa culta, per tal de conèixer els mecanismes que engendràren els camps de concentració i extermini. L’any 2001, Isaac Osipovicz, zt”l (Zekher Tzadik Librakhà) de beneïda memòria, m'escrivia des del Canadà: la Xoà és un altre punt, dolorós, per a mi..., la Segona Guerra Mundial i l’Holocaust no han acabat encara, l’extermini portà la decadència..., la meva família la constituïren els meus pares i els 42 membres que sucumbiren sota les urpes nazis a Polònia.

Lamentablement actuacions com aquest veto, li donen la raó. Diuen que rectificar és de savis, rectificaran?
Andreu Lascorz
President de l'ARCCI
Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel

-----------------------------------
É escandaloso que se vete unha declaración institucional con motivo do día internacional do Holocausto, facendo así o xogo aos antisemitas de sempre, os antisemitas de agora. O antisemitismo é un termo moderno acuñado na segunda metade do século XIX, en Europa, que designa o odio ao xudeu existente desde ao longo da historia (antixudaísmo), ao consolidarse o pobo xudeu como entidade nacional e relixiosa e entrar en contacto con outras culturas que se consideraban superiores. Un dos compoñentes fundamentais do antixudaísmo é a xudeofobia relixiosa, compoñente que é hoxe, minoritario ao evolucionar cara a xudeofobia biolóxica (antisemitismo). O Holocausto (Shoah), fica demostrado pola actuación do BNG, non foi superado, nin analizado, nin asumido. O mundo despois do Holocausto non tería que deixar espazos para vergonzosas actuacións como a mencionada. Unha persecución maioritariamente sufrida polos xudeus despois da ascensión do nazismo ao poder en Alemaña e o exterminio dos xudeus de Europa entre os anos 1941 e 1945, non se pode de ningún xeito, banalizar e infravalorar. A Shoah representa a culminación tráxica do milenario proceso de antixudaísmo e antisemitismo europeos, e reafirma a convición da necesidade dun estado nacional xudeu independente na Terra de Israel. É preciso estudar o feito histórico, dentro da Europa culta, para coñecer os mecanismos que enxendran os campos de concentración e de exterminio. No ano 2001, Isaac Osipovicz, zt”l (Zekher Tzadik Librakhà) de bendita memoria, escribíame desde Canadá: a Shoah é outro punto, doloroso, pola min..., a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto non remataron aínda, o exterminio levou a decadencia..., a miña familia a constitúen os meus pais e os 42 membros que sucumbiron baixo as garras nazis en Polonia. Lamentabelmente actuacións como este veto, danlle a razón. Din que rectificar é de sabios, rectificarán?
Andreu Lascorz
Presidente de l'ARCCI