12/02/07

DESDE GALIZA PARA ISRAELVIDEO PROXECTADO O 1 DE DECEMBRO DE 2006 NO ACTO DE CONSTITUCIÓN DE A.G.A.I.